Marita Jansson
Mobilen 0722529863. Jag har Swish med samma nummer.
Har den på tyst p g a makens sjukdom. Men jag kollar den varje dag.
Det går bra med mall. fritidsbonde@hotmail.com